Bilder Arne

Bilder fra 17. mai feiringa på Toven på 1960-tallet.
Foto: Arne Rossvoll