Drevja kirke

Almås kirkegård | Hattfjelldal kirke | Dolstad kirke | Elsfjord kirke |  kirken.no | Wikipedia – om Drevja kirke | Gravsteder | Døpte i Drevja kirke | Kirketrappa |

Planlegging og realisering
Høsten 1873 sendte Ole Jakobsen Brattbakken og Anders Hvidsten søknad til Vefsn kommune om å bygge Drevja kirke. Henvendelsen førte til at kommunen nedsatte en komité for å følge opp saken. Medlemmene i komiteen var følgende: Lensmann C. M. Havig, bruksbestyrer Even Sund (Nes på Vestersida), byggmester Jakob Nilsen Hagen (Mosjøen), Ole Jakobsen Brattbakken, Lars Olsen Forsmo og Nils Enok Kummermo. De Angellske stiftelser stilte tomt og tømmer til disposisjon. Prisen på prosjektet var beregnet til kr 3000 speciedaler. Komiteen hadde fått samlet inn 600 speciedaler. Resten skulle finansieres ved lån og tilskudd fra det offentlige. (I 1875 gikk Norge over til kroner, 1 speciedaler ble gjort likeverdig med 4 kroner). I følge Statistisk sentralbyrå tilsvarte 2 400 kr i 1875, 153 035,29 kr i 2018.

Arbeidet med Nilsskogkirka stoppet opp, men den 14. oktober i 1878 kom saken på nytt opp i herredstyret i Vefsn. Det ble utnevnt en byggekomité, som besto av ordfører Even Sund, brukseier Peder Holst, lensmann C.M. Havig og gårdbruker Ole Jakobsen Brattbakken. I kgl. resolusjon av 26. juli 1880, kom vedtak om kirka på Nilsskogen. Det ble arrangert et folkemøte i Blåfjellet den 29. august 1880. Her ble det diskutert hvor kirka skulle ligge, selv om dette allerede var avgjort ved kgl. resolusjon.

Arkitekt Prytz tegnet kirken, byggmester Anders Grenstad forenklet disse tegningene. Tømmer kom fra Rognryggen og Vatshaug (Jakob Andersolia). Det ble fløyt ned til der Kumra (Komro) renn ut i Drevjaelva. Tømmeret ble side-skåret ved hjelp av oppgangssager. To personer gikk løs på en tømmerstokk som vist på bildet nedenfor. De største tømmerstokkenene ble fløyt ned til Drevlandssjøen, her hadde de bedre utstyr for saging av tømmer. I begynnelsen var taket tekket med spon. Spon ble bytta ut med skifer på 1890-tallet. Skiferen kom fra et skiferbrudd oppe i Lukttinden.

Personer som deltok
Det var selvfølgelig mange som arbeidet med bygginga av kirka. Byggmester Jakob Nilsen Hagen var sentral i arbeidet. Han ledet arbeidet med bygginga av kirka i Hattfjelldal som sto ferdig i 1868 og hadde derfor god erfaring med å sette opp et slikt bygg. Jakob Nilsen Hagen var nok en travelt opptatt mann, i 1875 ble han valgt inn i formannskapet i Mosjøen kommune, som da reiv seg løs fra Vefsn kommune. I tillegg er Johan Osbakken, Jørgen “Sager”, Marselius Jakobsen (maler) og Enebo (maler) nevnt. Som en kuriositet kan nevnes at Dambak-Mekal var stolt av å ha vært med å planta bjørkealleen langs vegen opp til kirka. Disse bjørkene er nå erstattet med nye.

Utsmykning
Alterbildet ble malt av kunstmaler Christen Brun. Det er malt etter en kopi etter Guido Reni. Brun spesialiserte seg på malerier med religiøse motiver og har også alterbilder i bl.a. Dønnes – og Sandnessjøen kirke. Kirkeklokka ble støpt av Vickers & Sons i Cluffield i England i 1882. På kirkeklokka står det følgende: “Vaagn op Du som sover, og staa op fra de Døde, og Christus skal lyse for Dig.

Dåpsengelen er laget av Andreas Nilsskog, den kom på plass i 1903. Markus-figuren er laget av Andreas Nilsskog. Matteus, Lukas og Johannes er laget av Einar Nilsskog.

Innvielse
Den 28. september 1883 ble kirka innviet av biskop Smitt. Alle som kunne krype og gå kom til åpninga av kirka, det ble anslått at ca. 1200-1500 møtte opp, mens inne i kirka er det plass til 200..,

Orgel
Orgelet ble bygget av P. A. Albrechtsen i 1846, og ble flyttet fra Dolstad kirke til Drevja kirke i 1920. De største pipene på orgelet ble skadet under transporten opp til Nilsskogen. Disse pipene som var av tinn, ble skiftet ut med sinkpiper. Sinkpipene er senere skiftet ut med tinn etter krav fra Riksantikvaren. Orgelet gjennomgikk reparasjoner og oppgraderinger i 1973 og i år 2000. 

Å varme opp et kirkebygg er ikke enkelt, i begynnelsen var det en vedovn. Det skulle ta mange tiår før det ble montert flere ovner. I 1916 fikk kirken to ovner fra Dolstad kirke, som sannsynligvis ble bytta ut fordi de ikke var brukbare. De ble montert men ble raskt skiftet ut med to nye rundovner. I 1957 ble elektrisk lys installert og det ble elektrisk oppvarming.

I 1929 var det kronerulling for å få penger til å male kirka innvendig. Initiativtakere til kronerullinga var: Anette Nilsskog, Anna K. Blåfjell, Sina Lynghaug, Dorthea Nilsskog og Solrun Nilsskog.

Prester
Georg Prahl Harbitz 1882-1890. Han var født 26 juni 1802 i Haus prestegjeld (litt nord for Bergen) og sønn av gjestgiver Nils Harbitz og Elisabet Christine Ibsen. Han døde i 1911.
Johan Christian Selmer Andersen 1890-1909
Sivart Marentius Riiser 1900-1901. Sivart døde …”under en hesteskyts nord for Mosjøen” den 14. november 1901. Han ble født i Kristiania den 11. februar 1854.
Jacob Aall Faye 1902-1916. Faye var fra Øksnes. Han ble født i 20. mars i 1857 og døde 25. november i 1921.
Einar von Krogh 1916-1928
Lars Midbøe 1929-1945
Einar Daniel Karlsen 1945-1952
Sigurd Myhra 1952-1962
Konrad Adolf Oterholm 1962-1970
Ole Markus Steinholt 1971-1984

Hjelpeprester/residerende kapellaner
Leif Ingvard Skavoll 1945-1950
Karl Arthur Syverstad 1952-1954
Odd Jarl Johan Skuthe 1955-1958
Hans Kristian Eidsvåg 1964-1969
Per Ohnstad 1970- Han var født i 1942 og døde 29. juli i 2015. Ohnstad var sogneprest på Nesna fra 1997-2003.
Leif Jan Møller-Stray 1971-

Gravere på Nilsskog (Drevja kirke)
Daniel Nilsskog 1883-1925
Edvard Kummernes 1926-1933.
Alfred Kummernes (1934-1942)
Sigmund Kummernes (1943-1948)
Kristoffer Jakobsen (1959-

Kirkeverger
Ludvig Nilsskog
Nils Andersen Forsmo
Andreas Almlid
Karl Hvidsten
Einar Nilsskog
Olaf Silvik

Medhjelpere i kirka
Anders Hansen Blåfjelldal
Anders Eriksen Forsmo
Mikal Strøm
Hans Hvidsten
Nils Andersen Forsmo
Johan Aasmo

Edvard Kummernes
Edvard var den første kirketjeneren i Drevja kirke. Den 01.07.1933 fikk Kummernes Kongens Fortjenstmedalje. Medaljen ble overrakt av biskop Berggrav.

Klokkeren tar avskjed
I Nordlands Avis den 23. mars 1934, kan vi lese følgende: – Ved gudstjeneste i Drevja kirke skjærtorsdag, tar lærer B. Krutnes avskjed med Drevja menighet som kirkesanger i Drevja kirke, idet han har oppnådd lovens aldersgrense. Ved dette høve vil det bli opplest en særs vakker skrivelse fra Hålogaland biskop. Som midlertidig vikar er av biskopen antatt hr. organist Kr. Tortenlid, Jomfrurem.

 

Kilde: Drevja kirke (1883-1973) av Leif Møller-Stray og Petter Solvang