Drevja kommune

Folkemengde |Ordførere i Drevja Forskrift om sammenslåing av Vefsn, Drevja, Mosjøen og Elsfjord kommuner |

Eksterne linker: Drevja – lokalhistoriewiki.no | wikipedia om Drevja | Norges eldste ski |

 

De geografiske grensene for Drevja har endret seg. Under folketellinga i 1960 inngikk følgende kretser: Holandsvika, Stuvland, Forsmo, Øvre Drevja og Ømmervatn. Like etter krigen var det over 1200 drevjaværinger. Ved kommunesammenslåingen i 1962, var folketallet gått ned til ca. 1000.

Valget i 1927
Drevja var egen kommune fra 1927-1962 (1. januar). Det første herredsstyre ble holdt på Grøftrembakken på Nilsskog.

På bilde bak fra venstre: Andreas Jørgen Nilsso Almli (V), ? , Albert Kornelius Danielso Nilsskog (varaordfører V), Mikal Larsen Lynghaug (V), Nils Martin Lund Nilsso Stordal, Sevald Olai Andersen Enge (B),?,. Foran fra venstre: Sigvald Olso Almli (ordfører B),?, Aleksander Johansen Granås,?.

Andre som var med var: Emil P. Myrvang (A), Nils H. Holand (V), Johan P. Holand (B), Henrik M. Myren (Strøm) (A), Ludvik Angermo (Samlingslista), Johan Aasmo (Samlingslista) og Ole Justad (Drevja Velgerparti).

Ordførere i Drevja
1927 – 1931 Sigvald Almlid. Fra Almlia ved Ømmervatnet.
1932 – 1934 Ole Justad. Arbeidet som lærer på Stuvland i Drevja.
1935 – 1940 Martin Hvidsten.
1946 – 1951 Carl P. Scancke. Bodde i Øvre-Drevja.
1952 – 1956 Thorvald Enge.
1956 – 1957 Ottar Almlid.

(Kilde: Vefsn Bygdebok bind 1 og 2 og Henry Almås).

Folkemengden i Drevja kommune
Statistisk sentralbyrå har en oversikt over utviklingen i befolkningen i gamle Drevja kommune. Oversikten viser perioden 1951 til 1962. Den 1.1.1962 ble Drevja en del av Vefsn kommune.I 1951 var det 1124 drevjaværinger. De neste årene var det en fallende tendens i folketallet. I 1960 var det 998 som bodde i Drevja, siste året som egen kommune steg befolkninga til 1010.

Tabellen nedenfor viser folkemengden i gamle Drevja kommune:

ÅrFolkemengde
1920    970
1930    964
1946   1213
1950   1124
1951   1124
1952   1081
1953   1093
1954   1072
1955   1063
1956   1037
1957   1028
1958   1010
1959   1023
1960    998

Diagram som viser utviklinga i folketallet i Drevja kommune.

Kilde: SSB