Idrettshistorie

Skihistorisk oppslagsverkToven idrettslagØmmervatn ILRemma ILMosjøen ILKjærstad ILHerringen ILHalsøy ILHattfjelldal ILGrane ILFustvatn ILDrevja ILMajavassrennetSimon Slåttvik – 
Gull til Guro | Skirenn på Kjærstad i 1974 | Bedriftsidrett i 1954 | Drevjamesterskapet på ski 1951Toven Idrettslag | Hattrennet 1940 | Hjartfjellrennet – historie | Hjartfjellrennet 1970 |

Gull til Guro
Det ble gull til Guro og Drevja på 200 meter sprint i rulleski-VM i Kristiansund. Hun vant foran Kathrine Harsem. Resultater – Les mer på langrenn.com  13.08.2011

Guro er tilbake
Guro Strøm Solli tok en overbevisende seier i ”Markensprinten” på Gjøvik i dag. Les mer på langrenn.com
[20.09.2008] 
Skirenn på Kjærstad 17. februar 1974
Jenter 10 år
Venke Jensen Hattfjelldal IL 10,49
Anne-Britt Storvik Drevja IL 11,13
Irene Drevland Fusta IL 11,44
Bodil Lindseth Fusta IL 12,14
Tone Herring Mosjøen IL 12,28
Tove Hagfors Kjærstad IL 12,36
Gutter 10 år
Per Torgersen Hattfjelldal IL 9,24
Øyvind Torgersen Hattfjelldal IL 9,49
Eirik Gluggvasshaug Kjærstad IL 9,56
Steinar Olsen Hattfjelldal IL 10,29
Tom Øksendal Kjærstad IL 10,52
Svein Åge Hagfors Mosjøen IL 10,53
Jenter 11 år
Solbjørg Forsmo Hattfjelldal IL 10,21
Janne Solli Mosjøen IL 11
Brit Olsen Fiplingdal IL 11,01
Merete Hagfors Mosjøen IL 11,45
Aud Gulaker Mosjøen IL 12,11
Gutter 11 år
Audun Åkervik Hattfjelldal IL 9,36
Karl Hagfors Mosjøen IL 10
Snorre Kløvjemo Hattfjelldal IL 10,04
Arne Ove Holmen Kjærstad IL 10,21
Sturla Sjåvik Fusta IL 10,33
Harald Høvik Kjærstad IL 10,41
Jørn Klaussen Olderskog IL 11,14
Sten Solvang Kjærstad IL 11,5
3 km
Jenter 12 år
Kirsti Nyland Drevja IL 12,2
Mildrid Larsen Drevja IL 12,36
Gutter 12 år
Roy Lasse Leknse Drevja IL 11,24
Geir Bjørkmo Drevja IL 12,02
Tron Hagfors Mosjøen IL 13,52
Jenter 13 år
Solbjørg Aufles Kjærstad IL 11,28
Eva-Hanne Hansen Kjærstad IL 11,39
Kjersti Strand Drevja IL 12
Sissel Lindseth Drevja IL 12,4
Gutter 13 år
Håvard Vatshaug Drevja IL 10,57
Tor Arne Reinfjell Mosjøen IL 11,2
Jan Erik Torgersen Hattfjelldal IL 11,31
Odd Gulaker Mosjøen IL 11,58
5 km
Jenter 14 år
Ann-Iren Hagfors Kjærstad IL 22,28
Monica Bertheussen Kjærstad IL 23,33
Laila Kvalfors Kjærstad IL 27,11

Bedriftsidrett i 1954
Bedriftsidrettens kretsmesterskap i langrenn og hopp ble arrangert i Mosjøen den 28. februar 1954. Hopprennet var i Finnbrauten. Vi merker oss at Alf Fagernes fra Drevja ble nummer 2 i langrennet etter Olav Rystad. 

Resultater langrenn
Klasse 18-25 år
1 Per Kvanlid Jernverket 33,01
2 Eilif Forsbakk Jernverket 34,58
3 Magnus Nystad Jernverket 35,2
Klasse 25-35 år
1 Olav Rystad Jernbanen Mosjøen 32,57
2 Alf Fagernes Jernbanen Mosjøen 33,16
3 Erling Hansen Jernverket 33,18
4 Reinert Johansen Jernbanen Mosjøen
Kilde: Rana Blad 03.03.1954.

Drevjamesterskapet på ski 11. mars 1951
Ømmervatn Idrettslag arrangerte Drevjamesterskapet på ski med deltakere fra Toven-, Drevja- og Ømmervatn IL.
Resultater
Junior 9 km
1) Asle Vindstad, Ømmervatn 39,36
2) Ove Stordal, Ømmervatn 41,17
3) Magnus Forsmo, Drevja 42,25
Klasse B 18 km
1) Walter Solli, Toven 1,16,54
2) Åge Almlid, Ømmervatn 1,18,16
3) Johan Rossvoll, Toven 1,22,01
Kombinert junior
1) Asle Vindstad, Ømmervatn 296,6
2) Leif Austerslått, Ømmervatn 275,2
3) Magnus Forsmo, Drevja 271,8
Kombinert senior klasse B
1) Walter Solli, Toven 294,6
2) Åge Almlid, Ømmervatn 273,1
Spesielt hopp
1) Kåre Nilsskog, Drevja 91,5
2) Trygve Mikalsen, Ømmervatn 40,0
Drevja kommunes vandrepokal i spesielt hopp uansett klasse:
1) Leif Austerslått, Ømmervatn 137,3
2) Åge Luktvasslimo, Ømmervatn 135,6
3) Walter Solli, Toven 133,8

Tov-rennet 1948
Tov-rennet ble avviklet 4. april under de beste værforhold. Det ble i år startet fra Gullmoen i Drevja, og innkomsten lagt temmelig høyt til fjells på Leirfjordsiden, nærmere bestemt på Sommersethklompen.

Snømangelen gjorde at man ikke kunne komme lenger ned. Utforkjøringen ble derfor ikke så krevende som den ellers ville blitt. Imidlertid må rennet betraktes som vellykket, suppestasjonen på Toven fjellstue hadde et helt strev med å servere de tørste karer varm drikke og mellomtidene kom presist. Telefonstarten fungerte også helt knirkefritt og vi takker så mange ganger for telegrafbestyreren i Sandnessjøen for den velvilje som ble lagt for dagen.

Rennet må heretter bli årlig, med deltakelse fra hele kretsen og start vekselvis fra Drevja og Leirfjord.

Resultater: Tov-rennet 1948
1 Alf Fagernes, Toven 1,28,35
2 Walter Solli, Toven 1,32,04
3 Arne Rossvoll, Toven 1,32,55
4 L. Edv. Hoff, Leirfjord 1,35,10
5 Peder Hyttebakk, Toven 1,36,40
6 J. Tovås, Leirfjord 1,37,53
7 A. Jakobsen, Leirfjord 1,38,53
8 Norvald Fagernes, Toven 1,39,12
9 Lars Toven, Toven 1,39,40
10 Johan Rossvoll, Toven 1,41,12
11 F. Johnsen, Leirfjord 1,43,16
12 S. Langfors, Leirfjord 1,44,45
13 Otto Ronesen, Leirfjord 1,45,30
14 A. Toven, Toven 2,05,04
[07.11.2006]

Toven Idrettslag
Generalforsamling 5. mai 1946

Følgende referat ble gitt av sekretæren i skigruppa:
Toven IL har i denne sesong holdt 2 treningsrenn med henholdsvis 4 og 7 deltakere, ett utvidet klubbrenn med 36 deltakere og langfredag klubblangrenn og utvidet klubbhopprenn med innbydelse av Drevja, Drevvatn og Ømmervatn IL. I merkerennet har 17 deltatt. Når deltakelsen i lagets renn har vært liten skyldes det nok ikke så mye manglende interesse for skisporten som mangel på skiutstyr.

En må også ta i betraktning at lagets medlemstall er lite, og da det blir de samme som skal starte i rennet som må ordne med arrangementet, brøyte løype osv., blir det et altfor stort forhåndsarbeide for løperne. Her burde de mer passive idrettsinteresserte være på plass og gjøre sitt arbeide. Sitt ikke heime neste skisesong dere, og vente på resultatet i avisen! Møt fram til løypebrøyting og hjelp til så våre aktive skiløpere får bedre treningskår! For med det kommer pågangsmotet, og vi kan få enda større glede av deres prestasjoner i konkurransen med andre lag.
4. mai 1946, A. Kr. Haukenes

11/2 – 1946: Søknad til Nordland skikrets om å få arrangere et 4×10 km stafettløp med 2×6 skudd, den 3. mars 1946. Med innbydelse av idrettslagene på strekningen Grane – Bossmo.

9/2 – 1946: Søknad til Nordland skikrets om å få holde merkerenn, og om å få tilsendt regler, propagandastoff angående dette renn.

7/2-1946: Søknad til Nordland skikrets, Sulitjelma, om å bli opptatt som medlem

Toven Idrettslag 1945
Den 18. juni møttes idrettsinteresserte fra Øvre-Drevja på Smalburem, for å danne idrettslag. Det ble enstemmig vedtatt å danne idrettslag, det fikk navnet “Toven Idrettslag”.
Til ordstyrer for møtet ble A. Hovde valgt, Arne Kr. Haukenes ble valgt til referent.

1. sak
Framlegg til lover for laget
Følgende lovframlegg ble opplest og godkjent
§1 Foreningens formål er:
1) Å virke for utbredelse av idrett, sommer som vinter
2) Å fremme kameratslig samvær
§2 Som medlem kan opptas et hvert hederlig menneske over 15 år. Som har anbefaling av to av foreningens medlemmer, yngre kan også opptas, men har ingen stemmerett.
§3 Kontingenten er kr 3,00 pr år for medlemmer over 15 år, og betales forskuddsvis.
Betales ikke kontingenten innen mars måneds utgang, blir vedkommende strøket av medlemslistene.
§4 Intet medlem har rett til å opptre offentlig eller delta i konkurranser uten bestyrelsens samtykke. Innmeldelse skjer til gruppas formann.
§5 Medlemmer som for foreningen viser dårlig oppførsel, kan av bestyrelsen utvises.
Medlemmer som av den grunn utelukkes har dog rett til å anke saken for generalforsamlinga, som med 2/3 stemmers flertall kan avsi den endelige kjennelse.
§6 Ordinær generalforsamling holdes i januar måned hvor bestyrelsen ved kassereren skal framlegge revidert regnskap, samtidig gir formannen beretning for det forløpne år. Ekstraordinær generalforsamling avholdes i april og oktober.
Bestyrelses- og medlemsmøte holdes når bestyrelsen finner det nødvendig. Ikke-medlemmer kan med bestyrelsens samtykke, overvære foreningens møter.
§7 Formannen leder møtene og anviser regninger m.v. Intet innkjøp kan gjøres uten rekvisisjon fra formannen eller den han gir fullmakt hertil. Sekretæren fører protokoll over forhandlinger og beslutninger. Kasserer fører kassebok, samt fortegnelse over medlemmene og disses inn – og utmeldelse, som refereres på medlemsmøte.
§8 Foreningen ledes av en bestyrelse på 7 medlemmer. To av disse velger foreningen på ordinær generalforsamling i januar måned, formann, viseformann, kasserer, sekretær og visesekretær for ett år av gangen.
De øvrige to medlemmer av styret, blir fra oktober til april, to representanter for skigruppen. Formann og materialforvalter. Disse velges på ekstraordinær generalforsamling i april og oktober. Likeledes velges to revisorer i oktober.
§9 Generalforsamlingen foretar:
1 Behandle innkomne forslag, hvilket må være innlevert innen 1. januar, 1. april eller 1. oktober.
2 Godkjenning av regnskapet.
Alle forslag avgjøres ved stemmeflertall, i tilfelle av likhet gjør formannens stemme utslaget.
For lovforandring fordres 2/3 stemmer, minst halvparten av medlemmene må møte. Alle valg må foregå skriftlig.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen finner det nødvendig eller når tredjeparten av medlemmene skriftlig forlanger det.
§11 Hver av de tilsluttede grupper, ledes av et styre på 5 medlemmer.
Styret velges for ½ år, i det vintergruppene velges om høsten og sommergruppene om våren.
Umiddelbart etter den ordinære generalforsamlingen, holdes gruppemøter, hvor der blant de respektive gruppene velges formann og materialforvalter.
Gruppestyrene plikter å underrett hovedstyrets formann om når møtene avholdes.
Unnlates dette kan de fattede beslutninger annulleres av hovedstyret.
§12 Forslag om oppløsning av foreningen må kun framsettes til generalforsamlingen.
Vedtas forslaget med ¾ flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling innen 2 måneder, hvor beslutningen må stadfestes med samme majoritet.
§13 Blir foreningen oppløst, skal dens aktiva kun anvendes til fremme av idretten på stedet.
§14 Formennene i gruppene går inn i styret.

Den 29. mars 1947 på Mo i Rana vart det holdt juniormesterskap
Her vart Peder Hyttebakk nr 2 og Walter Solli nr 3

Distriktsrenn på Mo i Rana, 13-15. mars 1947
Johan Rossvoll plasserte seg som nr 9 på 30 km.
Alf Fagernes ble nr 10 på 17 km, på tiden 1,20,08
Johan Rossvoll ble nr 14 på 17 km, på tiden 1,23,24

Terrengskyting ble holdt på Toven 27 januar 1946
Løypa var ca. 3 km. med 3 skytinger på ukjent hold, til sammen 18 skudd. 25 deltagere var møtt fram, hvorav 9 får premie. Kontrollører var fenrik P. Drevvatn, politikonstabel A. Drevvatn og Arne Rossvoll.

1 Kristian Almbakk 183,5
2 Paul Åsmo 181,0
3 Bernhard Edvinsen 179,5
4 Peder Solli 174,5
5 Haldor Vatshaug 174,5
6 Alf Fagernes 174,5
7 Arvid Hovde 174
8 Jarle Fagerli 173,5
9 Bernhard Karlsen 172
10 Magnus Dahlmo 170,5
11 Trygve Rognryggmo 169.0

Klubbmesterskap den 20/4-1947
Løypa var ca. 12 km. Været, løypa og føret var bra. Frammøte var litt dårlig.

Resultater:
1 Walter Solli 49,21
2 Alf Fagernes 52,48
3 Henning Hyttebakk 53,15
4 Arne Rossvoll 54,30
5 Norvald Fagernes 1,00,40

Hopprenn den 20/4-1947
1 Joralf Larsen 152,5
2 Walter Solli 131,8
3 Arthur Larem 131,3
4 Alf Fagernes 131,2
5 Lars Toven 118,7
6 Norvald Fagernes 87,0

Junior under 17 år
1 Roy Rostad 148,0
2 Kolbjørn Sommerseth 140,1
3 Magne Vatshaug 110,1

10 km den 2. mars 1947
Walter Solli 46,04
Peder Hyttebakk 48,07
Johan Rossvoll 50,57

5 km treningsrenn 2. mars
Reidar Dalheim 24,40
Inge Østerpart 25,28
Einar Solli 27,45
Vigdis Rossvoll 31,26

Merkerenn 2. mars 1947
Johan Lundeng, Per Solli, Magnus Dahlmo, Magnus Larem, Arne Rossvoll, Kåre Larem, Pernille Brattlid. Arne Kr. Haukenes

Merkerenn 23. feb. 1947
Gunnvor Fagernes, Johan Rossvoll, Peder Hyttebakk, Alf Fagernes, Norvald Fagernes, Ingrid Almbakk, Vesterfjell, Henning Hyttebakk, Jarle Fagerli, Brynhild Enge, Walter Solli, Alvhild Rossvoll

Klubbrenn på Smalburem i januar 1946.
Løypa var bra, men det var lite snø. Løypa var på ca. 4 km.

Resultater:
1 Johan Rossvoll 28,33
2 Walter Solli 30,28
3 Arne Rossvoll 31,33
Peder Hyttebakk brøt løpet
Norvald Fagernes brøt løpet

Referat klubbrenn, langfredag 1946
Langfredag holdtes klubblangrenn med start fra Birger Solli. Det var trått føre. Det var sol og godvær.

5 km løype damer
1 Alfhild Rossvoll 28,24
2 Gunvor Fagernes 30,36
3 Vigdis Rossvoll 31,47

Menn over 50 år
Bernhard Karlsen 26,53

Menn 35-50 år
Haldor Vatshaug 22,46

Menn under 20 år
Ingvald Søfting 26,31
Roy Rostad 27,40
Gunnvald Dahlmo 32,10

8 km løype
Menn 20-35 år
Walter Solli 35,09
Alf Fagernes 35,32
Kristian Aasmo 37,03
Henning Hyttebakk 37,25
Peder Solli 37,53
Arne Rossvoll 39,43
Johan Rossvoll 40,53
Harald Ovesen 47,39

Hopprenn
Hopprenn ble arrangert langfredag 1946 i “Stensrudkollen”. Bakken ble bra istandsatt av skigruppa som var frammøtt.
Hoppsjef var Kristian Aasmo. Bakkesjef og trakkesjef var Peder Solli. Som målere fungerte Alf Fagernes og Jarle Fagerli. Dommere var Thorvald Enge, Drevja og Arne Rossvoll.

Været var prima. Det var ca. 60 betalende tilskuere og 15 løpere fra Drevja IL, Ømmervatn IL og Drevvatn IL, foruten lagets egne.

De unge løpere i lager gjorde det utmerket. Beklageligvis deltok ikke så vidt sterke kort som Kolbjørn Sommerset, Magne Vatshaug, Ivar Enge og Gunnvald Dahlmo p.g.a. en misforståelse.
Det ble god propaganda for hoppløp.

Resultater:
Klasse over 35 år
1 Oskar Homo, Drevja IL 23-24,5 meter (fall) 101,6 poeng

Klasse 20-35 år:
1. A. Hovde, Toven IL 26,5-26,5, 151,5 poeng
2. N. Stordal, Ømmervatn IL 23-23, 137,7
3. Ole Nilsskog, Drevja IL 25-25, 137,1
4. E. Kummernes, Drevja IL 22-20,5, 132,5

Kl. 15-20 år
1 Walter Solli Toven IL 24,5 – 25, 137,3
2 Johan Aasen Drevvatn IL 23 – 23,5, 133
3 Arvid Kråkstad Drevvatn IL 24,5 – 22, 130,8
4 R. Luktvasslimo Ømmervatn IL 22 – 21, 121,8
5 Magnus Forsmo Drevja IL 22-21, 121,3
6 Einar Østerslått 20-22, 121,2
7 Ing. Trondsen Drevvatn IL 24,5 – 25,5 (fall), 100,9

Kl. under 15 år
1 Roy Rostad Toven IL 21 – 21,5 m 134,4
2 G. Forsmo Drevja IL 19,5 – 20,5 m 118,9
3 M. Austbø Drevja IL 20 (fall) – 20 m (fall) 79,4

Etter det ordinære hopprenn ble det arrangert et ekstrarenn om en vandrepokal som skal vinnes 3 ganger.

Resultater:
1 A. Hovde Toven IL 27-26,5 meter, 153,7 poeng
2 Walter Solli Toven IL 25,5-25,5, 146,1
3 O. Nilsskog Drevja IL 24,5-25, 142,2
4 N. Stordal Ømmervatn IL 24 – 23,5, 140,9
5 Ing. Trondsen Drevvatn IL 25,5-25,5, 139,1
6 A. Kråkstad Drevvatn IL 136,8
7 E. Kummernes Drevja IL 133,5
8 Roy Rostad Toven IL 22,5-21,5, 130,5
9 Einar Østerslått 129,3
10 Magnus Forsmo Drevja IL 127,9
11 R. Luktvasslimo Ømmervatn IL 126,7

Dagens lengste hopp var 27 meter, (bakkerekord), av A. Hovde.
Rennet gav, når alle utgifter er dekket, noen få kroner i kassa.

Toven 30/5-1946; A. Kr. Haukenes A. Hovde

Distrikts- og kretsrenn hvor medlemmer fra Toven idrettslag har deltatt
1946 Bossmo og Ytteren: 9/2: 17 km Arthur Larem, 8. plass kl. C

17/2: Grane ILs distriktsrenn:
Spesielt hopprenn: Arvid Hovde 1. plass kl. A, 143,3 p
Walter Solli, 2. plass kl. junior, 135,4 p

24/2: Mosjøen skilag utvidet klubbrenn
Arvid Hovde 2. plass kl. A, 143,6 p

17/3: Gutterenn (kretsrenn) Mosjøen
Langrenn jr. nr 2. Walter Solli, 47,00

Hopprenn: kl 17-20 år: nr 4 Walter Solli
klasse 12-14 år: 2. plass Roy Rostad, 3. plass Kolbjørn Sommerseth

17/3: Vetfjellrennet, Holandsvika
klasse under 35 år: nr 4. Arvid Hovde – 2,08,3
nr 11 Arne Rossvoll 2,28,0
Kåre Larem 3,05,0

Toven IL ble nr 2 i 3-mannskonkurransen etter Mo IL som vant.

Referat fra stafettrennet den 3. mars 1946
Først tenkte vi å by inn idrettslagene på strekningen Grane-Bossmo til dette renn. Men da det viste seg at det ble et altfor stort arrangement, ble bare de lag innbudt som kunne nå fram hit på samme dag. Innbudt ble Drevja skytterlag, Drevja IL, Ømmervatn skyttarlag, Ømmervatn IL, Drevvatn skyttarlag, Drevvatn IL, Kvalfors skyttarlag og Toven skyttarlag. På grunn av dårlig vær lørdag, møtte ikke alle av de anmeldte lag fram. Søndagen kom med klarvær og frammøtet til rennet ble særdeles godt både av deltakere og publikum. Til klubbhus ble brukt Øvre-Drevja skole.
Løypa gikk fra skolehuset frammed Åsen, opp Åsmoskaret og til Rognrygg-myra til første standplass 1,5 km fra start. Her var bl.a. Paul Aasmo og Torstein Vatshaug kontrollører. Så gikk løypa på østsida av Fagernes, over sørenden av Drevvatn, under Vatshauggårdene, Skogly, Enge, over stuetrappa på Yttermo, Bjørnbekken og til Bjørnmyrmoen. Så fortsatte løypa veien sørover og gikk over elva på høgd med stasjonen, over jernbanelinjen ved sørpensen og gjennom småskogen fram til skolen.

Tidtakerne var: Ingvald Hyttebakk og Arne Kr. Haukenes.
I skolestua var det restaurant, hvor Eli Lundeng, Margit Larem, Aslaug Stensrud, Johan Lundeng og Ingvald Søfting solgte mat til de sultne løpere og tilskuere. Rengjøringen av skolestua ble foretatt av Anna Haukenes, Torbjørg Rossvoll og Margit Larem.

Resultatet ble (i parentes sum av lagets etappetid):
1. Kvalfors ski. 1,32,54 (2,44,54)
2. Ømmervatn IL. 1,56,18 (2,50,18)
3. Drevvatn skl. 1,56,31 (2,36,31 ).
4. Toven IL. 2. lag 2,00,01 (2,34,01)
5. Toven IL. 1. lag 2,00,09 (2,46,09)
6. Ø. Drevja skl. 2,14,28 (3,14,28)
7. Drevvatn IL. 2,21,01 (2,41,01)
8. Toven IL 3. lag 2,26,37 (2,52,37)
9. Toven IL 4. lag 2,36,.36 (2,50,36)

Beste etappetid:
1. R. Jacobsen, Drevvatn IL 35,48
2. H. Larem, Toven IL 36,36
3. Walter Solli 36,46
4. Arthur Larem 37,02
5. O. Jacobsen, Drevvatn IL 37,07
6. Kristian Åsmo, Toven IL 38,11
7. Alf. Fagernes, Toven IL 38,12
8. O. Nordeng, Drevvatn skl 38,23
9. K. Stordal, Ømmervatn IL 38,36
10. Arne Rossvoll, 38,38
11. J. Grøvnes Kvalfors ski 38,41
12. H. Krogstad Drev. skl 38,49
13. A. Rystad, Kvalfors skl 38,52
14. S. Grøvnes, Kvalfors skl 38,58
15. Tr. Krogstad, Drevvatn skl 39,36
16. Norvald Fossheim, Drevvatn IL 39,41
17. O. Moen, Drevvatn skl. 39,43
18. Peder Solli Toven IL 40,02
19. Kåre Larem Toven IL 40,10
20. A. Hovde Toven IL 40,15
21. Jarle Fagerli Toven IL 40,54
22. Johan Rossvoll Toven IL 41,35
23. Trygve Rognryggmo Toven IL 42,00
24. Arnold Aas Øvre-Drevja skl. 42,23
25. Tr. Mikalsen Ømmervatn IL 43,30
26. Kristian Dahlmo Toven IL 43,35
27. A. Luktvassli, Ømmervatn IL 43,38
28. Fridtjof Bukten Ømmervatn IL 44,34
29. Magnus Dahlmo Toven IL 44,58
30. Oddmund Enge, Øvre-Drevja skl.46,18
31. Trygve Grøvnes Kvalfors skl. 48,23
32. A. Dyrhaug, Drevvatn IL 48,25

5 km løype
1 Margit Larem 27,55
2 Vigdis Rossvoll 31,45
3 Gunnvor Fagernes
4 Alfhild Rossvoll

Referat fra treningsrennet søndag den 3. februar 1946
Start og innkomst på Smalburem. Rennet var satt til kl 13.00, men pga. sen frammøte av løypebrøytere, ble det ikke start før kl 14.15.

Løypa gikk opp på Åsen, kjøreveien til Karl Rossvoll, nordover mot Fagernes over Lundeng, opp Rossvolls kjørevei og gikk så inn på samme spor via Fagernes – Lundeng, Åsmo og til Smalburem. To av deltakerne I. Søfting og A. Schanke, rente ikke andre runde via Fagernes, og deres løype ble ca. 7 km. A. Nilsskog brøt rennet på grunn av ising. De andre deltakerne hadde ca. 12 km løype.

Løypa var 11-12 km. Tungt føre, ising. Av de sju som startet, fullførte 6.
Løype ca. 12 km:
1. Arne Rossvoll 1,00,40
2. Arthur Larem 1,02,20
3. Walter Solli 1,05,15
4. Johan Rossvoll 1,05,48

Løype 7 km
1. Ingvald Søfting 44,23
2. Arvid Schanke 50,06

Treningsrenn 20. januar 1946
Toven idrettslag holdt treningsrenn søndag den 20/1 1946. Deltakelsen var liten grunnet dårlig skiutstyr og skomangel. Løypa var ca. 6 km. Den var lagt noe bratt til å begynne med, gikk senere over i jevnere terreng. Føret var skarp skare.

Starten foregikk kl 12.20 fra Åsli.
Resultater:
1. Arthur Larem 21,19
2. Walter Solli 22,17
3. Johan Rossvoll 27,34
4. Arvid Schanke 37,30

Toven 21.01.46
Arne Kr. Hauknes