Jakt-Fiske-Friluftsliv

Brurskanken turlag | Drevja skytterlaginatur | Kultur og fritid i VefsnLøypekjøring i Vefsn  | Visit HelgelandElgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa, 2005-2010 | Drevjaleira naturreservat | Vefsn Jeger- og Fiskerforening | Fjelltrimmen i Vefsn | Fugler ved foringsplassen | Ankomst av trekkfugler | Trollvar naturpark |

Fugleliv i Vefsn | Historisk fiske i Unkervatn

Fuglenamn på vefsndialekt
Helge Øksendal har ein artikkel om Lokale namn på ein del fuglar i “Far etter Fedrane” i 1988. Fugler har også gitt opphav til stedsnamn, f.eks. kommer Ømmervatn av “ømmer” som er det gamlingan kalte storlomen.

Linerle: Bu-lerske, møkerdong-siri, møkerdung-dessæ, lin-ærlæ,
Svarttrast: Bærtrast, nattvåkæ,
Ærfugl: E, eæ, e-fauel, e-gåkkæ, e-kaill,
Fjellvåk: jøyvæ, fjell-yvæ,
Storspove: gåsbu, (boge-gås, gåsa med bogen),
Hubro: Sten-ål,
Enkeltbekkasin: Mekker-gauk, hommer-hæst,
Jerpe: Jarsp,
Storlom: Ømmer (derav Ømmervatn),
Bjørkfink: Rytn – det kommer av ordet “ryt” som betyr å snorke.

 

Fugleliv i Vefsn
Oversikt over når noen av våre trekkfugler kommer til Vefsn.
Observasjonene er gjort i perioden 1961-1994
Kilde: Lasse Mikaelsen i Far etter Fedrane 1996

 
ArtTidligstGjennom-snittSenest
Snøspurv8. mar4. apr16. apr
Vipe13. mar2. apr29. apr
Tjeld18. mar3. apr15. apr
Gråtrost26. mar24. apr8. mai
Ringdue1. apr17. apr10. mai
Bokfink2. apr12. apr1. mai
Rødstrupe8. apr20. apr8. mai
Fjellvåk9. apr22. apr15. mai
Heilo9. apr10. mai15. mai
Linerle12. apr22. apr29. apr
Rugde13. apr22. apr14. mai
Trepiplerke14. apr3. mai19. mai
Gransanger16. apr29. apr10. mai
Jernspurv19. apr2. mai15. mai
Bjørkfink20. apr6. mai18. mai
Svart/hvit fluesnapper1. mai12. mai20. mai
Strandsnipe1. mai17. mai22. mai
Løvsanger8. mai16. mai24. mai
Buskskvett11. mai15. mai30. mai
Rødstjert11. mai20. mai23. mai
Gauk20. mai27. mai09. jun
Hagesanger21. mai30. mai6. jun
Tårnsvale/
Tårnseiler
23. mai1. jun10. jun

Lagt ut: 10.4.2002

“Tilfeldige” observasjoner fra 2002 og fram til i dag:

2015
16. april: Vipe, Mjåvatn
16. april: Trane, Mjåvatn

2014
12. april: Vipe, Grane
13. april: Gråtrost, Øvre-Drevja
27. april: Rugde, Olderskog

2012
24. april: Linerle, Øvre-Drevja
22. april: Rugde, Kippermoen
21. april: Gåsbu, Øya

2010
29. april; vipe, Mjåvatn
30. april; gåsbu, Olderskog

2008
2. april: Stær, Leirosen i Leirfjord
18. april: Gåsbu, Øya v/Mosjøen

2006 
10. april: Stær, Mjåvatn
12. april: Linerle, Egedesgt., Mosjøen
14. april: Gåsbu, Øya v/Mosjøen
16. april: Rugde, Marka i Vefsn

2005
31. mars: stær, Marka i Vefsn

2004 
7. april: stær, Grane
15. april: vipe, Mjåvatn

2002
31. mars: Vipe
7. april: Stær i Mjåvatn
12. april: Rugde (to stk) observert i Øvre-Drevja

 

Historisk fiske i Unkervatn

1. juni 2004 ble den Nordlands første storruse satt ut i Unkervatn. Vi må i følge storruse-ekspert, Nils Ekwall, er rusen i Unkervatn, den eneste mellom Tydal og Karasjok.

I forbindelse med utsettingen av storrusen som Roar Tjolmen hadde laget, arrangerte Norsk Innlandsfiskeforening og Svenska Insjøfiskarens Centralforbund et kurs i fiske med storruser.

Nils Ekwall, hadde kjørt helt fra Gøteborg-traktene og opp til Unkervatn for å demonstrere hvordan rusen fungerer i tillegg til at han viste hvordan den skulle settes ut. Ekwall har fisket med storruser i 25 år, og delte villig sine erfaringer med interesserte tilhørere.

På morgenkvisten 2. juni, var det en spent Roar Tjolmen, som dro ut sammen med Nils Ekwall for å se om det var kommet fisk i storrusen. Dessverre var det ingen fisk, det ble imidlertid foretatt noe justeringer av selve rusen, slik at det er store forhåpninger til at den første fisken snart skal forville seg inn i rusen…