Turrenn

BIRKEN – lokale løpere

BLÅFJELLDØRJO
Motbakkerenn. Start ved bygdehuset i Øvre Drevja. Innkomst på Skiveskuret på Blåfjellet.

BLÅ VEGEN
Turrenn på 45 km. Start ved Umbukta, mål ved Brennåsen, Mo i Rana

HARVASSDALSRENNET
Start i Susendalen. Rennet går i fristil.

HATTRENNET
Løypa er 32 km lang. Trimløpere kan velge en trasé på 22 km. Hjemmeside: hattrennet.no

HJARTFJELLRENNET
Rennet ble første gang arrangert i 1970. Før var startet ved Haustreisgårdene i Grane med innkomst på Sjåmoen. De siste årene har både starten og innkomsten vært på Sjåmoen. Løypa er ca. 33 km. Løypa til damene er 23 km, herrene går 33 km. Trimmere kan gå ei kortere løype.

MAJAVASSRENNET  

VARGTREKKET 
Det ble slutt på Vargtrekket i 2010. Se artikkel om beslutningen i Rana Blad
Den 19. mars 2017 og 8. april 2018, ble rennet arrangert på nytt.

VESTERFJELLRENNET 

Åsan Rundt 
Turrenn på 19 km for de som er kvinner og 25 km for menn under 50 år. De som er over 50 år går 19 km.